Prever prepravku

V prepravke sú CHYBNÉ záznamy:

V prepravke sú tieto záznamy: